Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Informacja o terenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

i budynków - s.powiatowe dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - s.powiatowe + województwo...

Zasoby pozarejestrowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

.), państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich...

Geodezyjne dane pomiarowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

są najczęściej podczas inwentaryzacji różnych obiektów, a ich wyniki trafiają do państwowego zasobu geodezyjnego...

Mapa zasadnicza-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

o terenie (SIT). Mapa zasadnicza stanowi: -podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego...

Treść obligatoryjna mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

lub klasycznej i stanowi podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiał...

Ćwiczenia - ewidencja i kataster

 • dr inż. Wojciech Łyczko
 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym' - praw podmiotowych - wynikają z danych ujawnionych...