Ćwiczenia - ewidencja i kataster

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - ewidencja i kataster - strona 1 Ćwiczenia - ewidencja i kataster - strona 2 Ćwiczenia - ewidencja i kataster - strona 3

Fragment notatki:

DZIAŁKA EWIDENCYJNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT PODZIŁU POWIERZCHNI
Informacja jest jednym z podstawowych
elementów podejmowania decyzji w każdej działalności człowieka, zwłaszcza o charakterze przestrzennym, czyli także w procesie gospodarki nieruchomościami.
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
(KATASTER)
stanowi jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władającymi tymi gruntami i budynkami; obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem morza terytorialnego.
Za:
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków gleboznawczej klasyfikacji gruntów, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
- prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomościami
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu KAT STER GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI (KATASTER)
jest to urzędowy zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich wartościach.
Jest prawną kontynuacją a, g i b. Określa się,
że e,g,b jest podstawą tworzenia katastru.
SYSTEM KATASTRU
organizacja zbiorów informacji o nieruchomościach, w tym zbieranie, przetwarzanie i wzajemna wymiana informacji pomiędzy podsystemami ksiąg wieczystych, katasru nieruchomości, katasru fiskalnego.
KATASTER → rejestr stanów prawnych i faktycznych dot. nieruchomości
Powierzchnia pomiędzy katastrem gruntów a katastrem nieruchomości:
kataster gruntów
kataster nieruchomości -gruntowych
-budowlanych -lokalnych
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY EWIDENCJI OBEJMUJE INF. DOT.:
- GRUNTÓW
ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów
dokumentów jeśli zostały złożone dla nieruchomości, w której skład wchodzą grunty
- BUDYNKÓW
ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych
- LOKALI
ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowych
- WŁAŚCICIELA
a w odniesieniu do gruntów państwowych i komunalnych- innych osób fizycznych, prawnych, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części - miejsce zamieszkania lub siedziby pewnych osób - wpisu do rejestru zabytków


(…)

… gromadzone
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym'
- praw podmiotowych - wynikają z danych ujawnionych w księgach wieczystych i innych dokumentach

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz