Państwo stanowe - strona 2

Zasady demokracji ateńskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2968

do niego dążyć 2. państwo stanowi instytucjonalizację dobra publicznego - powierzane w sposób przypadkowy...

Romantyzm i idealizm niemiecki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

- jedynie państwo stanowe jest prawdziwie narodowe (pochwała stanowej struktury społecznej) - pochwalano...

Budżet państwa - Rynek finansowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Budżet państwa stanowi zestawienie roczne ex ante i ex post - dochodów i wydatków związanych...

Wykład - kanclerz i kancelaria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

to takż ten bastion który w najbardziej rozwiniętych państwach stanowi podstawę dla tworzenia...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

Królestwa w tradycji państwowej w Europie Dualizm władzy w państwach stanowych w Europie Sądownictwo. Rozwój...

Finanse publiczne-test3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

% Deficyt budżetu środków europejskich: - jest wliczany do deficytu budżetu państwa - stanowi różnicę...