Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 9

Znaczenie agendy 21 i natury 2000 - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

członkowskich Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najistotniejsze dla zachowania...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Rzeczpospolitej Polskiej z zamiarem dłuższego pobytu, to samo dotyczy obywateli państw członkowskich Unii...

Wykład - komisja europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu...

Wykład - Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii...

Sieci informacyjne UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

. W każdym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej działa takie Biuro Informacyjne Parlamentu...

Instytucje wspólnotowe-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Instytucje ds. UE w państwach członkowskich Unii Europejskiej, komórki współpracy i koordynacji - systemy...

Certyfikacja wyrobów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną...