Płyta tektoniczna - strona 4

Budowa wnętrza Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

ziemskich kontynentów, wybuchy wulkanów i przesuwanie się płyt tektonicznych, czyli wielkich segmentów...

Właściwości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

rozsuwania się wielkich płyt tektonicznych na obszarze grzbietów śródoceanicznych (rozprzestrzenianie się dna...

Magazynowanie CO2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Agnieszka Gruszecka
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2548

z dala od połączeń płyt tektonicznych i regionów aktywnych sejsmicznie - składowanemu gazowi praktycznie...

Właściwości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

rozsuwania się wielkich płyt tektonicznych na obszarze grzbietów śródoceanicznych (rozprzestrzenianie się dna...

Naturalne przyczyny śmiertelności w morzu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

są właśnie dziełem dużych fal. Ogromna siła niszczycielska. Wywołane ruchami płyt tektonicznych. Trzęsienia ziemi...

Geografia Regionalna Ameryki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1925

południowa: 2 skrajne płyty tektoniczne: karaibska i południowoamerykańska. Granica z płytą nazca strefa...