Właściwości wody morskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości wody morskiej  - strona 1 Właściwości wody morskiej  - strona 2 Właściwości wody morskiej  - strona 3

Fragment notatki:


WŁAŚCIWOŚCI WODY MORSKIEJ Woda morska woda występująca w morzach i oceanach . W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, zaś tzw. woda słodka stanowi mniej niż 3%. Parametry wody - gęstość od temperatury i zasolenia (równanie stanu) - temperatura - zasolenie Zbiór cząstek wody wraz z jej domieszkami to układ termodynamiczny.
Najbardziej charakterystyczną cechą wody morskiej, jest wysokie stężenie kationów sodu , potasu , magnezu i glinu oraz anionów chlorkowych , siarczanowych oraz węglanowych . Stężenie jonów w wodzie morskiej przelicza się często na taką zawartość wagową chlorku sodu w 1 dm³ wody, która dawałaby podobne średnie stężenie molowe wszystkich jonów. Stężenie to w oceanach jest względnie stałe i zależy głównie od strefy klimatycznej w której dokonuje się pomiar. Wynosi ono 32-40 promila . W morzach stężenie to waha się w granicach od 3 do 50  ‰ . Woda o zasoleniu wynoszącym 35‰ zamarza w temperaturze -2 °C. ZASOLENIE Zasolenie - to ilość ciał rozpuszczonych w kilogramie wody przy założeniu, że wszystkie węglany zostały zamienione w tlenki, a bromki i jodki zostały zastąpione przez chlorki. - Strumień He - intensywne parowanie, duża ilość soli w okolicach ZWROTNIKA - zasolenie wód wykazuje odmienność stosunków hydrologicznych w górnej i dolnej warstwie morze. Zależy od parowania wody, wymiany wód oraz dostarczeniem wód słodkich poprzez ujścia rzek. - w strefie okołorównikowej oraz morzach półzamkniętych, położonych na obszarach o wysokich opadach, stężenie soli jest niższe od przeciętnego na skutek rozcieńczania wód powierzchniowych przez wody deszczowe oraz rzeczne dopływające z lądów.
Haloklina - warstwa przejściowa wód w morzu lub oceanie pomiędzy wodami słonymi nad nią i bardziej słonymi pod nią. Charakteryzuje się dużym pionowym gradientem zasolenia.
Układ izohalin - przy prądach - wygięcie izohalin - prąd Kalifornijski powoduje zakłócenia izohalin Na O. Atlantyckim w okolicach granic nadwyżek ciepła jest większe zasolenie Układ izohalin jest WARTWOWY- efekt ewolucji pionowej Ciężar właściwy - stosunek ciężaru próbki danej substancji do jej objętości. W przypadku wody morskiej często określa się jej ciężar właściwy w stosunku do ciężaru takiej samej objętości wody chemicznie czystej o temp. 4ºC. TEMPERATUR A -Niska temp. sprzyja rozpuszczaniu gazów w wodzie. - Obszary nadwyżek ciepła charakteryzuje trójwymiarowość - Temperatura latem jest cieplejsza przy brzegu i maleje wraz z oddaleniem się od brzegu, a zimą jest odwrotnie- przy brzegu jest najchłodniej i wzrasta z oddaleniem się od brzegu.

(…)

… notowane są na płytkich izolowanych basenach strefy międzyzwrotnikowej - anomalie termiczne w oceanach związane są najczęściej z rozmieszczeniem prądów morskich - wody zalegające głębiej cechują się prawie stałą temp. wynoszącą od 0ºC do około +4ºC - obszary morskie nagrzewają się i nastepnie stygną zdecydowanie wolniej niż lądy - amplitudy dobowe temp. 0,2 - 2 ºC - na ograniczenie amplitudy temp…
… i to nawet w przypadku, gdy woda jest jednorodna. Temperatura wody morskiej na danej głębokości w różnych porach roku ulega zmianom pod wpływem: - zmiennej w czasie ilości absorbowanej energii słonecznej - konwekcji termohalicznej, czyli prądów konwekcyjnych - strat powodowanych przewodzeniem ciepła - przemieszczaniem się ciepła wraz z wodą w prądach morskich Stan energetyczny obejmujący całkowite energie układu…
… , które im wyższa temp wody tym bardziej zanikają. PRĄD MORSKI
Laminarny ruch masy wodnej o określonym kierunku zachodzącym zazwyczaj na stosunkowo dużej przestrzeni i w określonym czasie. Skutkiem powstawania - upwelling Na powstawanie i przebieg prądów morskich najważniejszy wpływ wywierają następujące czynniki: a) różnice gęstości wody spowodowane zmianami temp. i zasolenia b) czynniki atmosferyczne…
… ; nie ma upwellingu ; jest downwelling Wiatr zachodni bardzo chłodne wody (ciepłe wody odepchnięte) Wiatry wschodnie obniżają temperaturę ; powoduje upwelling Adwekcja - Makroskopowy ruch płynu przemieszczającego elementy płynu jako całość, nie zmieniający ich koncentracji. Zawartość zanieczyszczeń w każdym przemieszczającym się elemencie płynu nie zmienia się w czasie, natomiast zmienia się koncentracja w każdym…
… Riasowe ● Punkty Amfibroniczne Tam gdzie SA pływy nie ma delt! Pływy przy kontynentach : 1. półdobowe - najczęściej 2. dobowe 3. mieszane- najrzadziej ● Pływy na Morzu Bałtyckim - księżycowo słoneczny dobowy do 4m - księżycowy główny dobowy do 2m - księżycowy główny półdobowy do 10m - księżycowo słoneczny półdobowy 1,5 cm - słoneczny główny dobowy 2 cm MORZA PERYFENICZNE Arktyka ● Ma kilka sposobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz