Płynny kurs walutowy - strona 2

note /search

Wykład - systemy wielodewizowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2513

był dla banków centralnych motyw przezorności i bezpieczeństwa - w warunkach płynnych kursów walutowych opłacało...

Makroekonomia - egzamin, Kultys

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 10430

Mundella- Fleminga w systemie płynnego kursu walutowego(jak wpływa to na podaż pien.). 6 Jaka będzie zmiana...

Kurs walutowy- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567

. Wprowadzenie pełnej wymienialności złotego - początek 1999. Wprowadzenie płynnego kursu walutowego - 14 IV 2000...

Test z makroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Makroekonomia
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 5243

płynnego kursu walutowego zwiększa eksport i zmniejsza import, co znajduje wyraz w przesunięciu krzywej IS...

Egzamin z podstaw makroekonomii

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

kurs walutowy dewaluacja rewaluacja aprecjacja rynek walutowy inwestycje banku centralnego 16. Od czego...