Kurs walutowy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs walutowy- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kurs walutowy
Cena walut obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. Dwa rodzaje:
1. Kurs sztywny - ustalany przez Bank Centralny w stosunku do złota bądź innych walut. Do 1989 kurs polskiej waluty był ustalany na bazie złota.
Później uzależniono od tzw. koszyka walut (wchodziły tzw. waluty wymienialne w odpowiednich proporcjach):
W 45% - $
35% - DM
10% - ₤
5% - FRA
5% - CHE
W oparciu o te waluty kształtował się kurs polskiej waluty. Przyjęto stopy dewaluacji złotego (złoty miesięcznie tracił określony odsetek swojej wartości; początkowo 1%, spadło do części procenta).
Od 1.I.1999 zostały zamienione w euro (45% - $; 55% - € ).
2. Kurs płynny - określany na bazie podaży i popytu na walutę (rynkowo). NBP nie określa już kursu, jest to kurs rzeczywisty.
Wymienialność złotego
Występuje, gdy istnieje kurs walutowy i gdy możemy określić ilość walut. Przed 1989 kurs był sztywny - złotego nie wolno było wymieniać. Od początku lat 90-tych istnieje proces doprowadzania złotego do wymienialności.
Najpierw wprowadzono tzw. wymienialność wewnętrzną złotego - odbyło się to 01.I.1990. Założeniem było powstanie kantorów wymiany walut, w których można by nabyć lub sprzedać dowolną ilość waluty.
Następnie zapewniono złotemu częściową wymienialność zewnętrzną wg standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego - VI.1995. Aby waluta uzyskała częściową wymienialność wg tego standardu, przedsięwzięto następujące kroki:
Niestosowanie ograniczeń dewizowych w zakresie transakcji bieżących z zagranicą
Nieuczestniczenie w dyskryminujących inne kraje porozumieniach walutowych
Posługiwanie się stałym kursem walutowym
Zobowiązanie państwa do nabycia dowolnej ilości własnej waluty, przedstawionej przez władze innego kraju, jeśli pochodzi ona z transakcji bieżących
Zniesienie obowiązku odsprzedaży dewiz przez eksporterów - XII.1995. Wcześniej eksporterzy musieli zamieniać niezwłocznie dewizy na złote.
Zniesienie utrudnień w transakcjach kapitałowych powyżej 1 roku - 1996-97.
Wprowadzenie pełnej wymienialności złotego - początek 1999.
Wprowadzenie płynnego kursu walutowego - 14 IV 2000.
Muszą zostać zniesione ograniczenia dotyczące transakcji krótszych niż 1 rok.
Denominacja - anulowanie dotychczasowej jednostki pieniężnej i zastąpienie jej nową jednostką, z jednoczesnym ustaleniem sposobu walutowości między tymi jednostkami. Miała miejsce w 1947 - wprowadzono nową jednostkę z powodu spadku wartości poprzedniej. Nie było proporcjonalnego przeliczenia. Denominację wprowadzono też

(…)

…. Nie było proporcjonalnego przeliczenia. Denominację wprowadzono też 01.I.1995. W 1990 i 1991 miała miejsce hiperinflacja, co spowodowało znaczny spadek wartości pieniądza. W obrocie istniały wysokie nominały. Przeliczono więc nową jednostkę w stosunku do starej 1:1000. Przez 2 lata obie jednostki były środkiem płatniczym w Polsce. Denominacja miała na celu zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Wprowadzono następnie bilon…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz