Płynność aktywów - strona 3

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5320

- zapasów i materiałów - krótkoterminowych kredytów W celu pozyskania gotówki. 10. Płynność aktywu...

Finanse - wykłady - Analiza wskaźnikowa

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • dr Waldemar Kozłowski
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2352

płynności= Aktywa bieżące / Pasywa bieżące Aktywa bieżące- gotówka, zbywalne papiery wartościowe, należności...

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 12425

- zapasów i materiałów - krótkoterminowych kredytów W celu pozyskania gotówki. 10. Płynność aktywu...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6468

i podgrupy bilansu wg rosnącego stopnia płynności aktywów oraz rosnącego stopnia wymagalności pasywów zasada...

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

pieniądza decyduje przede wszystkim płynność. Może być ona rozpatrywana w trzech układach: płynność aktywu...

Opracowanie pytan makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2191

. Płynność aktywów finansowych to: oznacza łatwość jego zamiany na inny rodzaj aktywu, a w szczególności...