Płat czołowy

note /search

Zespół płata czołowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Neuropsychologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4193

espół płata czołowego - pierwsza grupa objawów (osobowość i emocjonalność): Dezintegracja...

Pola rzutowania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

-interpretacyjne. Pola czołowe - (9-14) pola emocjonalne. Płaty czołowe - emocje związane z przeżyciami...

Kresomózgowie - budowa i funkcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4508

różne okolice kory) Spiodłowe (łączące półkule) W każdej półkuli rozróżniamy 4 płaty: Płat czołowy Płat...

Drogi ruchowe mózgu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3766

(zakręt przedśrodkowy - płat czołowy). Rozróżniamy wśród nich drogę biegnącą do rdzenia (korowo...

Patomorfologia - wykład 38

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

z trisomią 21 (> 45 lat) makroskopowo: zanik kory (płat czołowy, skroniowy, ciemieniowy) hydrocephalus ex...

Uszkodzenia i badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kryminologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Uszkodzenia: - prawa strona płata czołowego: wzmożony gniew i agresja, dewiacje seksualne - lewa...

Leki przeciwdepresyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychopatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

modzelowatego - choroby afektywne - zmiany w płatach czołowych i skroniowych PET: - metoda inwazyjna...