Uszkodzenia i badania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uszkodzenia i badania - strona 1 Uszkodzenia i badania - strona 2

Fragment notatki:


Uszkodzenia: - prawa strona płata czołowego: wzmożony gniew i agresja, dewiacje seksualne
- lewa:
- odcięcie mechanizmów kontroli; szczególnie groźne uszkodzenia podstawy płata czołowego, następstwa: brak zdolności moralnych, niemożność odróżnienia dobra od zła na poziomie rozumowym, brak uczuć i doznać i moralnych, brak samokontroli, wybuchy emocjonalne, zmiany osobowości, zanik poczucia winy, skruchy, wstydu, większa impulsywność, zachowania agresywne i psychopatyczne, manie i depresje
- zmiany przedczołowe: niezdolność przewidywania skutków własnych działań, zanik umiejętności przewidywania przy znacznych uszkodzeniach, upośledzenie procesu myślenia, brak zdolności myślenia abstrakcyjnego, rozproszenie uwagi
- zmiany płatów skroniowych: świadomość i samoświadomość; lewy: trudności w zrozumieniu słowa pisanego lub mówionego, problemy z pisaniem, zapamiętywaniem słów, nadążenie za tokiem narracji; prawy: problemy z przypominaniem informacji wizualnej i przestrzennej, rozpoznawanie pozycji i ruchów ciała, zaburzenia nastroju, złudzenia pamięciowe, poczucie nierealności lub depersonalizacji
- zachowania a uszkodzenia: teza - istnieje więź między zachowaniem przestępczym a zaburzeniami pracy mózgu(lata '70 XXw.); Yeudall(1971, Kanada): badano 2000 nieresocjalizowanych kryminalistów, częstotliwość uszkodzeń mózgu w tej grupie - 90%, głownie płaty czołowe powodujące depresję, apatię, agresję, w zależności od lokalizacji
Uszkodzenia mózgu mają większy wpływ na zmianę zachowania mężczyzn niż kobiet; kobiety nadrabiają rozwiniętą siatką przekaźnikową
Specyficzne badania: - Nachson: im bardziej prawa półkula panuje nad osobowością, tym większy wpływ emocji i impulsów na zachowanie; leworęczni stanowią 65% aresztowanych w Izraelu(podawano to jako dowód, ale dowodem nie jest); nie można przyjąć takiego założenia
- notoryczni recydywiści: 6% sprawców przestępstw z użyciem przemocy popełnia 55% takich przestępstw - jeden przestępca jest skłonny popełnić więcej rodzajów przestępstw
- Bliźniaki z Ohio, bliźniaki z Manchester: Minnesota Study of Twins Reared Apart; Oskar Sthor i Jack Yufe - podjęto się poszukiwań par bliźniąt rozdzielonych we wczesnym dzieciństwie i wychowanych w zupełnie innych kręgach kulturowych, szukano wspólnych cech - chodzili do różnych szkół, ale lubili matematykę i mieli problemy z ortografią, pracowali jako zastępcy szeryfa, jeździli szewroletami, mieli psy o imieniu Toy, ożenili się z Lindami, rozwiedli się, ich drugie żony miały tak samo na imię, nadali praktycznie takie same imiona dzieciom, preferowali te same używki, obaj obgryzali paznokcie, mieli podobne schorzenia; różnice - inaczej się czesali, jedne wolał pisać, drugi mówić


(…)

… - uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
Badania długofalowe(USA, Wlk. Brytania):
- badania głównie nad efektem resocjalizacji przestępców
- przestępcy pochodzą z domów o osłabionej dyscyplinie rodzicielskiej(niekonsekwentnej lub słabej), z rodzin skłóconych
- czynnik decydujący - nastawienie i postępowanie matki; jeżeli zachodził zespół czynników przestępczogennych to decydował związek z matką(osobne badania na grupie Afroamerykanów z racji specyficznych relacji rodzinnych, silnych więzi z matką)
- niski iloraz inteligencji
- rozbite rodziny - niepewność wyników
Ryzyko przestępczości:
- matka nie potrafiąca wykonać swojej roli
- ojciec alkoholik lub kryminalista
- pełna rodzina przy braku mechanizmów kontroli rodzicielskiej
- alkoholizm rodziców w rodzinach pełnych
- nadużycia w dzieciństwie(głównie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz