Otoczenie organizacji w ujęciu modelowym

Strategia: cechy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1169

rozwoju   Modelowe ujęcie relacji strategicznych: Model reaktywny Strategia organizacji -> strategia...

Podstawy zarzadzania - 2 wykłady

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2905

kierowniczych, cykl działania zorganizowanego, systemowe ujęcie organizacji, otoczenie organizacji, cechy...

Pytania na kolokwium 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1855

zachodzących w systemie. Omów „ujęcie sytuacyjne”, które powstało w teorii organizacji i zarządzania w latach...

Otoczenie organizacji - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Escher
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

może na nią wpływać*. *Przy takim ujęciu, jako otoczenie nie mogą być uznane warunki i siły wewnątrz organizacji (por...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

jego diagnozy. Do dyspozycji mamy bowiem dwa modelowe ujęcia struktury otoczenia: podmiotowe, polegające...