Otarcie - strona 7

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Euro- pejskiej.  Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicja...

Kontestacja i kontrultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
 • Kultura i język
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

torturom, zatrzymania, inwigilacja społeczeństwa - ktokolwiek otarł się o coś lewicowego państwo wykłada...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

to to, co subiektywnie jest terenem rozwiajnia życia domem nie jest miejsce otarte, gdzie może wejść każdy wyrok Niemietz...

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

i Gospodarczych w Katowicach i Wyższe katolickie Studium Społeczne w Poznaniu, w Warszawie otarto Instytut Nauk...

Patomorfologia płodu i noworodka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

• długość, grubość i ruchomość • obecność otarć (uduszenie) 6. Tułów • kształt, długość, szerokość, symetrię...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem - Z - Nimi”. I otrze z ich oczu wszelką...

Polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • prof. dr Elżbieta Maciejowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1701

są: Rezerwy obowiązkowe (rezerwy kasowe i depozyty specjalne). Stopa dyskontowa. Operacja otartego rynku...

Realizacja ustawy Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

i Gospodarczych w Katowicach i Wyższe katolickie Studium Społeczne w Poznaniu, w Warszawie otarto Instytut Nauk...