Orientacja seksualna - strona 13

Słowo na niedzielę – konspekt

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Ewa Plebanek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2562

, zapewnienie równego traktowania obywateli bez względu na rasę, religię, pochodzenie, płeć, orientację...

Komunikacja społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

1. Komunikowanie społeczne: etymologia i definicja pojęcia. Etymologia terminu „komunikowanie”. Pochodzi od czasowników: communico, communicare - uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się. Pochodzi od rzeczownika: communio - wspólność, poczucie łączności. Communicatio...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

,pochodzenie etniczne,niepełnosprawność,orientację seksualna,wiek,oraz wyznanie lub swiatopogląd; -specjalne...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 5656

, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 • Prawo socjalne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2051

Prawo socjalne - Wojciech Muszyński: - prawo pracy - ubezpieczenie społeczne - pomoc i zaopatrzenie społeczne - zatrudnienie - ochrona zdrowia - ochrona prawa do mieszkania - prawo międzynarodowe i prawo UE Prawo zabezpieczenia społecznego Jończyk: - ryzyko socjalne - uregulowania prawne ...

Prawo pracy - opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1099

, przynależność związkową, orientację seksualną; zakaz rozróżnień na podstawie kryteriów uznanych...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

Zawiera 57 stron opracowania podstawowych definicji z danej dziedziny. Porusza kwestie takie jak: przedmiot doktryn polityczno-prawnych, funkcje, ideologia polityka, władza, władza polityczna, autorytaryzm, ochlokracja, dyktatura, rewolucja, dyktatorzy, partia polityczna, pluralizm, ewolucja,...