Organizacje otoczenia biznesu - strona 62

E-biznes

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • mgr inż. Łukasz Tomczyk
 • Podstawy e- biznesu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2625

się w otoczeniu. 5. Nowa gospodarka jest gospodarką sieciową. Systemy komputerowe bariery czasu i przestrzeniu...

Kierowanie

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2163

, a także utrzymywania swej struktury jako elementu wyodrębnionego z otoczenia . J. Trzciniecki i A. Czermiński określają...

Pytania na kolokwium 4

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

organizacyjne sfery realnej na przedmioty przepływające przez organizację lub znajdujące się w jej otoczeniu...

Podstawowe błędy w planowaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

otoczenia oraz skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych możliwości popełniania błędów planowanie...

Zarządzanie - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

struktur - hybryda. Otoczenie a struktura organizacyjna Zdaniem Burnsa i Stalkera w warunkach stabilnego...

Cechy organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

; są wyodrębnione z otoczenia a równocześnie otwarte; są ustrukturowane czyli w pewien sposób uporządkowane...

Struktura macierzowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. zw. dr inż. Marian Hopej
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

struktur - hybryda. Otoczenie a struktura organizacyjna Zdaniem Burnsa i Stalkera w warunkach stabilnego...