Organizacja Wojskowa - strona 10

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

, by mogła ona zapewnić sprawną organizację wojskową i by nie mogła osłabić władzy królewskiej. Powstał...

Niemcy w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1260

prawo akredytowania posłów za granicą oraz prawo veta w Radzie Związku, oraz własną organizację wojskową...

Podstawy Zarządzania - Planowanie

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • dr Maciej Dębski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 777
Wyświetleń: 13832

WPŁYWAJĄCE NA FORMOWANIE SIĘ STYLÓW KIEROWANIA Typ organizacji- w organizacjach wojskowych, finansowych...

Internet - historia i pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Leszek Tuszyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1883

komercyjnego (commercial) edu Instytucja edukacyjna gov Instytucja rządowa mil Organizacja wojskowa (głównie...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Śląsku Powołano Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska Zapowiedź plebiscytu + odłożenie decyzji...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

NATO? NATO jest misją obronną, a nie organizacją wojskową czy cywilno- wojskową. NATO ma tylko bronic...

Ruch robotniczy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Komitetu Narodowego, Centralnego Komitetu Niepodległościowego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej...

Historia Polityczna III RP - wykład

 • dr Renata Maria Król-Mazur
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

: organizacja wojskowych oddziałów polskich w Rosji oraz obrona ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie...