Organ naczelny - strona 27

Polityka a kwestia społeczeństwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2373

miedzyludzkich podmioty wykonawcze: prezydent RP administracja centralna- organy naczelne : rada ministrów...

Prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2744

1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO GŁÓWNE OBSZARY Prawo administracyjno - gospodarcze tworzy w polskim systemie prawa odrębną grupę norm prawnych regulujących pozycje organów administracji publicznej (organów wykonujących funkcje administracji publicznej) oraz ich...

Postępowanie administracyjne - pytania

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1904

Jest to kompendium wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu z tego przedmiotu. Plik składa się z 43 stron. Pytania poruszają zagadnienia takie jak: postępowanie administracyjne w Polsce okresu międzywojennego, wpływ judykatury NSA na doskonalenie zasad stosowania prawa administracyjnego, sprawa w z...

Kodeks prawa administracyjnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Krzysztof Sobieralski
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3626

ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Organy naczelne] Organami naczelnymi...

Organy ochrony prawnej-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1120

także kierownika właściwego organu naczelnego. 23. Zasady prawne - sposób ich ustanawiania, przechowywania...