Organ naczelny - strona 11

Mechanizmy finansowe UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

odrębny budżet. W 1967 roku w wyniku utworzenia wspólnych organów naczelnych i zarządzających, połączono...

Powstanie i rozwój sejmów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

sejmów podejmowały decyzję w sprawach skarbowych. Początkowe doraźne zastępowania organów naczelnych...

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

rodzaju (telegramy, faksy, poczta elektroniczna, pisma procesowe, pisma organów naczelnych i centralnych...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

organów administracji publicznej – proszę narysowad schemat. Organy naczelne – kto należy do tej kategorii...

Sąd Najwyższy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Sąd Najwyższy - organ naczelny O modelu usytuowania SN jako naczelnego organu sądowego decydują...

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

wchodzą: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesi oraz sędziowie. Organami Naczelnego Sądu...

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

mogą być zamieszczone ramy ustrojowe państwa, organy naczelne i centralne; prawa i wolności jednostki; możliwości...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych. Ciężar administrowania znajduje...

Organy administracji państwowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

kompetencjami. Wśród centralnych organów administ- racji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne...