Organ koncesyjny - strona 3

Udostępnianie złóż - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

i obszaru górniczego organ koncesyjny uzgadnia z Prezesem WUG. Wyrobiska udostępniające na terenie obszaru...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

te muszą być zgodne z prawdą, gdyż organ koncesyjny sprawdza dokładnie wszystkie dane zawarte we wniosku...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

pojęcie koncesji, wymień na co jest udzielana, na jaki okres czasu, wymień organy koncesyjne...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

i ciàg∏y. 1) organ koncesyjny — organ administracji publicznej upowa˝niony na podstawie ustawy...