Ordonans - strona 3

System Francji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

i armii. Dodatkowe kompetencje - prezydent podpisuje ordonanse czyli akty wydane przez Rade Ministrów...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

) - sprawy te reguluje ordonans rządu z 1958 r. Do stworzenia „grupy” politycznej (frakcji) potrzeba: 20 - ZN...

Ustawy prawa zwyczajnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

prywatna proces powstawania spisów urzędowych - od XV wieku, Karol VII wydał ordonans w 1454, aby w każdym...

Kodeksy cywilny 1804

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

się na postanowieniach ordonansu Ludwika XIV z 1667, który zawierał elementy nowożytnego procesu cywilnego...

System polityczny Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2569

rząd i prezydent, ordonans - akt wyrażający wolę króla, teraz przypisany prezydentowi Fr...

Prawo małżeńskie osobowe 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Francuzi na mocy ordonansu z Blois 1579 przyjmują Tametsi z drobną zmianą - zamiast 2, 4 świadków...

Prawo małżeńskie osobowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

dla wszystkich W krajach katolickich: -we Francji król Ordonansem z Blois z XVI w. wprowadził przeszkodę zrywającą...