Okres klasyczny - strona 14

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2933

były wypierane i w okresie klasycznym I w. n.e. Zostały całkowicie zniesione a ich rolę przejmuje Senat i Cesarz...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2100

źródłami były leges - ustawy, plebiscyta - uchwały plebsu, senatus consulta - uchwały senatu. Okres...

Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza,...

Kontynenty

 • Kadry dla Europy
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3815

modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego. Okres klasyczny (V-IV...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4711

najważniejszych jurystów okresu klasycznego na daną kwestie były obowiązujące dla sędziów. obecnie uczeni...

Historia doktryn polityczno-prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2037

. W okresie klasycznym opowiadano się za koncepcją „państwa - nocnego stróża”. Zgodnie z nią państwo działa...

Ekonomika - testy i wykłady - Chomątowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Maria Chomątowska
 • Ekonomika
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5432

Pytania egzaminacyjne dotyczą takich zagadnień jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca, majątek trwały, specjalizacja przedsiębiorstwa, dywersyfikacja, wartość księgowa przedsiębiorstwa, rentowność kapitału własnego, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, podział przedsębiorstw, majątek ob...