Odrębna własność lokalu - strona 4

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;  2...

Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

lub przebudowę nieruchomości wspólnej,na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie...

KLASYFIKACJA RZECZY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

wieczystego. - ustawa o własności lokali ( lokale- odrębna własność lokali, lokal stanowi odrębną od gruntu...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1435

własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu...

Rachunkowość finansowa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, także będące odrębną własnością lokale...

Księgi wieczyste - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2219

, użytkowanie wieczyste, odrębna własność lokalu). Prawa ujawnione w księdze wieczystej korzystają z różnych...

Nabycie i utrata własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1267

wieczyste; wpis jest konieczną przesłanką do ustanowienia odrębnej własności lokali; III. kauzalność (system...

Prawo rzeczowe - wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

własności lokalu, hipoteka, przeniesienie , zmiana pierwszeństwa praw rzeczowych ? domniemania - domniemywa...

Prawo Cywilne - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3983

jeśli przeprowadzano podział budynku, Ustanawia się Odrębną własność lokali (każdy jest odrębną nieruchomością...

HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533

im hipotek ( Art. 90 ). Podziałem nieruchomości- wg SN będzie również ustanowienie w niej odrębnej własności...