Prawo rzeczowe - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - wykład 9 - strona 1 Prawo rzeczowe - wykład 9 - strona 2 Prawo rzeczowe - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Rzeczowe 23.05.2012 Księgi wieczyste - rejestr urzędowy, przedmiotowy, relestruje się w nim przede wszystkim nieruchomości, księgi wieczyste służą : prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, po co ? - k.w. pełnią funkcję rejestracyjno - ewidencyjną, służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu ( nieruchomości mają dużą wartość, ale i szczególną funkcję, społe - gospo przeznaczenie rzeczy ) w ten sposób umożliwia się realizację ochrony takich nieruchomości, chroni interesy uprawnionego i innych osób, funkcja pierwotna - księgi hipoteczne - tak się nazywały pierwotnie, pierwotnie k.w służyły aby nieruchomości mogły służyć za zabezpieczenie nieruchomości hipoteką. Nie jest to jedyny rejestr - eidencja gruntów- system zbiżony, ale zupełnie inne znaczenie, jest to sys prowadzony przez adm. pub - urzędy gminy, urzędy powiatowe, i to jest rejestr isniejący w sys. publicznoprawnym, też prowadzi się rejestr nieruchomości, dla celów podatkowych, dla gospodarki nieruchomościami, jakie przeznaczenie mogą mieć grunty, systemy się ze sobią wiążą, nie da się wpisać żadnej nieruchomości do k.w. jeśli nie będzie w ewidencji gruntów. Cały nasz kraj podzielony jest na działki ewidencyjne, pewien obaszar się nazywa a w ramach tego obaszaru działki ewidencyjne, ten obszar to obręb. Nierumomość może się składać z jedynu lub kilku działek ewidencyjnych. Może być też że kształt nieruchomości nie pokrywa się z działkami ewidencyjnymi, ale tylko w przypadaku nabycia pierwotnego ( generalnie zasiedzenie ), tylko nabywa w takim kształcie w jakim została zasiedzona. Są rejestrem o charakterze powszechnym, wszystkie nieruchomości powinny mieć urządzoną księgę wieczystą. Do pewnego stopnia wymusza to regulacja która, towarzyszy przy dokonywaniu czynności ddot. nieruchomości, od kilkunastu lat notariusz ma obowiązek informowac o dokonaniu czynnośći związanych z nieruchomością, obowiązek zachowania formy notarialnej, notariusz ma obowiązać złożyć wniosek o wpis do księgi w. lub rejestrację, jeśli nie ma księgi wieczystej. Tę sprawę załatwia się przymusowo. Ustrój ksiąg wieczystych - składają się normy ustrojowe ( regulują ustrój ) procesowe ( postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym ) materialnoprawne ( skutki płynące z funkcjonowania ksiąg wieczystych ) ustawa o księgach wieczystych i hipotece. postępowanie wieczystoksięgowe - charakterystyczne rzeczy, oddające istotę tego systemu - art 626 - 626 13 kpc, sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym, "referendarz wydaje orzeczenia " dokonują/albo odmawiają dokonania wpisu, od każdego wpisu dokonanego rpzez sąd przysługuje apelacja do sądu okręgowego, bo prowadzą sądy rejonowe wpisy. Uczestnikami są osoby których dot. konkretny wpis, wniosek składa się na urzędowym formularzu. wniosek złożony przez notariusza traktuje się jako wniosek strony. wnioskodawcami są uczestniczący w takiej czynności. Dyspozycyjność formalna - możemy dysponować przedmiotem sprawy - cofnąć wniosek, itd. wyjątek - jeśli wniosek dot. wpiu w zakresie prawa własności to takiego wniosku cofnąć nie można ( złożona przez notariusza ). o kolejności wpisu, rozstrzyga chwila wniosku do sądu, prior tempore potrior iure, chwula wpływu - godzina i minuta złozenia wniosku. Jeśli w tej samej chwilu, uważane za złożone jednocześnie. Taki wniosek powinen być niezwłocznie odnotowany i opatrzony kolejnym numerem. DZKW ( dziennik księgi wieczystej ). Powinno się zarejertorowac w odpowiednik dziale księgi wieczystej. Z urzędu wykreśla się zmiwanki które nie są już aktualne, bo musi informowac o prawdziwym stanie rzeczy.

(…)

własności lokalu, hipoteka, przeniesienie , zmiana pierwszeństwa praw rzeczowych ? domniemania - domniemywa się że prawo jawne jest zgodne z rzeczywistym stnem prawnym, domniemywa się ze prawo wykreślone nie isnieje. przeciwko domniemaniu z wpisy księgi wieczystej, domniemanie w.k. jest domniemaniem silniejszym
reguła pierwszeństwa - art 13 - ustanawiając ogr. pr. rzecz. właściciel może zastrzec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz