Odpowiedzialność konstytucyjna - strona 6

Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792

konstytucyjnej: - prezydent posiada uprawnienie do wdrożenia procedury o odpowiedzialność konstytucyjną wobec...

Wyrok z 1999 r.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

RP w zakresie w jakim dotyczy odpowiedzialności konstytucyjnej kierowników urzędów centralnych (pkt 5...

Trybunał Stanu i Trybunału Konstytucyjny.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442

, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów...

Straż praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

STRAŻ PRAW (+ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA I POLITYCZNA) 1. Konstytucja 3 maja stworzyła nowy...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1239

się niej zaprzeczenie zasady trójpodziału władz, prezydent miał jednolitą i niepodzielną władzę, bark odpowiedzialności...

Prawo konstytucyjne - wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

- art. 230. Ratyfikowanie działalności i ich legalności rządu - wnoszenie o odpowiedzialności...

Struktury współczesnych rzędów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 399

przed parlamentem za swoją działalność, a także za akty normatywne głowy państwa. Rząd ponosi odpowiedzialność...

Formy kontroli administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

do odpowiedzialności - najpierw była to odpowiedzialność konstytucyjna ministrów i dopiero stopniowo wprowadzono...