Struktury współczesnych rzędów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury współczesnych rzędów - strona 1

Fragment notatki:

Struktury współczesnych rządów.
Zdaniem hiszpańskiego politologa Antonio Bara hierarchicznej strukturze rządu należy wyróżnić trzy poziomy:
- politycznygabinet+ sekretarze stanu, podsekretarze+ sekretarze generalni. - pośredni tworzy go grupa dyrektorów generalnych (szefów departamentów)
- administracyjno- techniczny urzędnicy ministerialni. Kompetencje rządu.
Główne działania rządu to:
- kierowanie aparatem administracyjnym.
- wykonywanie parlamentarnych aktów prawnych.
- wpływanie na działalność prawodawczą parlamentu, zwłaszcza poprzez występowanie z     inicjatywą ustawodawczą.
- tworzenie prawa (ustawodawstwo delegowane, akty normatywne wydane na podstawie     upoważnienia i w celu wykonania ustaw).
- opracowywanie i realizacja budżetu oraz polityki zagranicznej państwa. Odpowiedzialność rządu w różnych systemach politycznych.
W systemie parlamentarnym rząd ponosi solidarnie odpowiedzialność polityczną przed parlamentem za swoją działalność, a także za akty normatywne głowy państwa. Rząd ponosi odpowiedzialność konstytucyjną.
W systemie prezydenckim premier i jego ministrowie nie są politycznie odpowiedzialni przed parlamentem. W systemie parlamentarno- komitetowym rząd jest wybierany bezpośrednio przez parlament. Jest on jego komitetem wykonawczym i jest przed nim politycznie odpowiedzialny. Rola organów ochrony prawnej we współczesnym systemie politycznym.
System organów ochrony prawnej obejmuje organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy kontroli przestrzegania prawa. Organy wymiaru sprawiedliwości to (na przykładzie Polski):
- Sąd Najwyższy, powszechny i sądy szczególne. - Trybunały: TK, Trybunał Stanu. To sądy o szczególnym znaczeniu. Trybunały można porównać z sądownictwem ze względu na niezawisłość sędziowską ich członków oraz niezależność od innych organów. Odróżniają je od sądownictwa wypełniane funkcje i charakter orzeczeń. Trybunały w swoim orzecznictwie są niezależne od Sądu Najwyższego. - Krajowa Rada Sądownictwa. Stoi na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w orzekaniu. Praworządne działanie administracji jest kontrolowane przez sądownictwo administracyjne. (w Polsce Naczelny Sąd Administracyjny).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz