Oddziaływanie silne - strona 5

Sciaga fizyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2667

przez oddziaływanie silne przezwycięży to odpychanie najłatwiej osiąga się w wysokich temperaturach (większych...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2240

. Co to są liczby magiczne? Na czym polegają oddziaływania silne w jądrach atomowych? Oddziaływania słabe w jądrach...

Zarządzanie - Egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1715

, gdy pracownicy, którzy mają być poddani , podlegają jednocześnie oddziaływaniom silnych, przeciwnie skorelowanych...

Zarządzanie - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Paweł Łukasik
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3241

Prowadzi je mgr Paweł Łukasik. Notatka ma 19 stron i porusza zagadnienia takie jak: burza mózgów, skład i zadania zespołu oceniającego, odmiany burzy mózgów, prekursorzy naukowego zarządzania, nurt satyryczny, charakterystyka zarządzania wedł...

Etyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Etyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2149

, elektromagnetyzm, oddziaływanie słabe i oddziaływanie silne wewnątrz atomu. Filozofowie przyjmują, że w pierwotnym...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

podczas układania zbrojenia i betonu), a także na ścia­nach, na które oddziałuje silne par­cie wody gruntowej. Folie...

Opracowanie wykładu z fizyki

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1505

elektromagnetycznego. Źródło oddziaływań: ładunek. Oddziaływanie silne-jądrowe. Oddziaływanie „kolorowych” kwarków...

Opracowanie do egzaminu mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3017

Mikrosocjologia – opracowanie tematów do egzaminu     1.  Miejsce małych grup społecznych w strukturze społecznego świata     *  ojciec duchowy mikrosocjologii  – Georg Simmel (1858-1918)    a). struktura społecznego świata wg Parsonsa;    społeczeń    stwo  o charakterze    całościowym i  global...

Zarządzanie jakością-przepisane wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4102

zagadnienia takie jak: TQM, zarządzanie przez naśladownictwo, zarządzanie przez polecenia, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez jakość, Deming, Crosby, nagrody jakości, benchmarking, pięć stopni dorastania do jakości Crosby?ego, J.M. Juran, ISO serii 9000:2000, osiem zasad zarządzania ISO 9...