Etyka w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka w pigułce - strona 1 Etyka w pigułce - strona 2 Etyka w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

. Koncepcje etyczne na przestrzeni wieków Sokrates : nazywany ojcem etyki; przedmiotem etytki jest powinność moralna ludzkiego działania. Utożsamia się z tym co jest człowiekowi należne ze względu na jego godność. Każdy człowiek powinien kierować się głosem sumienia. Do utworzenia systemu etyki prowadzi analiza sprawności moralnych, tj. cnót. Sokrates zastanawiał się czym jest ludzkie szczęście - najwyższa wartość moralna. Osiąga się je dzięki cnocie. Cnota utożsamiana jest ze szczęściem. Cnota jest wiedzą, więc można się jej nauczyć Intelektualizm moralny - wystarczy wiedzieć by być cnotliwym; utożsamianie wiedzy z cnotą
Sokrates wprowadził szereg nowych pojęć : enkrateia (panowanie nad sobą, nad zwierzęcą naturą w stanie przyjemności i bólu), krateia, autarkia (autonomia cnoty i człowieka cnotliwego; człowiek jeżeli zapanuje nad sobą stanie się autonomiczny) - musi uniezależnić się od wpływów zew., musi kierować się rozumem aby osiągnąć autarkie; - powinien tylko kierować się rozumem; jest to przydatne do zdobycia wiedzy oraz do panowania nad sobą Platon : utożsamiał etykę z teorią szczęścia; Eudajmonizm - teoria szczęścia; zapoczątkował spór o to co stanowi istotę szczęścia i co jest celem działania. Uważał, że ostatecznym celem człowieka jest szczęście - dobro najwyższe. Połączenie dobra, piękna i prawdy - platońska triada . Szczęście zapewnia kontakt intelektualny z innymi. Twierdził, że mędrzec może jako władca uszczęśliwić ludzi. Arystoteles : wyodrębnił etykę jako osobną dyscyplinę z filozofii praktycznej. Naszą ludzką moralność i powinność postępowania moralnego wyznacza nasz stosunek do najwyższego dobra. Istotą najwyższego dobra określił na podstawie działania ludzkiego, w którym osiągnięcie dobra jest koniecznym warunkiem działania. Nasza wola skierowana jest ku dobru, które stanowi cel naszego działania. Moralne działanie powinno prowadzić do : - samo urzeczywistnienia się człowieka
- realizowania możliwości ludzkiej natury
- najdoskonalszego aktu poznania; poznanie Boga
Celem człowieka jest to aby nasz ludzki rozum mógł doprowadzić nas do poznania najdoskonalszego dobra jakim jest Bóg. Eudajmonizm perfekcjonistyczny Życie moralne zgodne z sumieniem prowadzi do dobra najwyższego. Samourzeczywistnienie się człowieka jest powiązane z dobrem wspólnym. Dobry człowiek jest dobrą jednostką i dobrym członkiem swojej rodziny oraz społeczeństwa. Żeby być dobrym obywatelem trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Szkoły filozoficzno - moralne : - szkoła stoików - każda cnota, sprawność moralna jest sama w sobie dobra; osiągnięcie najwyższego dobra stanowi szczęście; cnota jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia szczęścia


(…)

… zwrotnym w relacjach jest zakaz kazirodztwa. Wymiana kobiet jak i wymiana języka jest porównywalna. Język i kobieta służyły wzajemnemu relacjom.Strukturaliści stworzyli nowe podstawy antropologii filozoficznej. Claude Levi - Strausse - nowa wizja człowieka : „Smutek tropików”, „Rasa i historia”, „Totemizm”, „Antropologia strukturalna”Twierdził on, że należy uporządkować zbiór różnych struktur…
… JA”. Ludzki duch też jest rzeczą. Należy usunąć człowieka z nauki.Wszelką kulturę należy sprowadzić do biologii, fizyki i chemii.Strausse buduje jedyny rodzaj materializmu współczesnego, a jego filozofia, która obejmuje antropologię filozoficzną jest filozofią rygorystycznie ateistyczną.Kościół ostrzega przed strukturalizmem, przed takim traktowaniem człowieka.Stwierdzenie istnienia struktur w jakimś rejonie…
… nie było ani czasu ani przestrzeni. Bóg stworzył świat i z czasem i z przestrzenią.
Przedstawiciele materializmu dialektycznego mówią, że istnieje stworzenie z niczego - zasada zachowania mas. Materializm dialektyczny - pytali o absolutny początek wszechświata, o przyczynę sprawczą nicości.
Filozofowie przyrody zastanawiają się nad początkiem świata i udzielają odpowiedzi.
K. Ajdukiewicz - mało wiemy o tym czym…
… dla współdziałającego
Klasyczna definicja osoby : - interpretacja zachowawcza
- tomizm asymilujący otwarty na nowe osiągnięcia - klasyczna forma tomizmu otwarta na nowe osiągnięcia
- tomizm egzystencjalny - E.Gilson, M.A. Krąpiec - interpretacja tomizmu - tomizm + egzystencjalizm
Współczesny tomizm jest nie tylko personalistyczny ale także realistyczny. Rozpatruje osobę ludzką z punktu widzenia danej rzeczywistości, która rozpoczyna się od stwierdzenia na podstawie sądu egzystencjalnego.
Dla tomizmu współczesnego ważny jest także pluralizm. Nie wolno sprowadzać rzeczywistości do jednej prazasady : ARCHE. Istnieje wiele bytów, które mają złożona strukturę.
Inną cechą personalizmu tomistycznego jest także zainteresowanie Bogiem. Bez oparcia o konkretną rzeczywistość nie można udowodnić istnienia Boga.
Tomizm uczy, że sprawniej…
… przeciwstawiać się teorii postmodernistycznej w wychowaniu. Należy umożliwić dziecku rozpoznanie swojej godności osobistej. Należy zapoznać dziecko z dziedzictwem kultury, historią rodziny i narodu, a także dawać im dobry przykład w każdej dziedzinie życia.
Relacje między rozumem a władzą : - marksizm, pozytywizm, scjentyzm - zaufanie do nauki - odrzucały one religię objawioną; nie jest prawdą…
… niezależnie od kościoła; wszyscy są w Bogu i poruszają się w nim
- politeizm - jest wielu Bogów
- Bóg nie wpływa na losy świata
- wiara w horoskopy, w New age - zaciera różnice między twórcą a stworzeniem, między dobrem a złem; koncentruje się na przepowiadaniu przyszłości na podstawie gwiazd
- traktowanie obrazu Boga jako nieosobowej rzeczywistości, tchnienia, nieosobowej energii
- niemożność ujęcia Boga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz