Teologiczno-etyczne aspekty odniesień osobowych i rzeczowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Teologiczno-etyczne aspekty odniesień osobowych i rzeczowych-opracowanie - strona 1  Teologiczno-etyczne aspekty odniesień osobowych i rzeczowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Teologiczno-etyczne aspekty odniesień osobowych i rzeczowych
Wolność fundamentem etyki dziennikarskiej
Wolność - umiejętność i wrażliwość wyboru!!!
Pojęcie wolności jest pojęciem analogicznym. Można mówić o wolności w różnych jej wymiarach i aspektach. Wyraża się ona w wolności sumienia, wolności religijnej, wolności wyboru stanu i zawodu, w wolności informacji, wolności inicjatywy gospodarczej, wolności politycznej, wolności nauki i kultury.
Istnienie moralnej odpowiedzialności i etyki jest możliwe tylko w oparciu o fakt, że człowiek jest istotą wolną, co za tym idzie - odpowiedzialną. Wolność stanowi fundamentalne doświadczenie człowieka. Polega na tym, że dobro powinniśmy czynić a nie musimy czynić (polega na powinności czynienia dobra = wolność). Ze swej istoty wolność jest więc możnością dobra. Człowiek przez swoją wolność wie, że podejmowany przez niego czyn do niego należy i ponosi za niego odpowiedzialność. Świadomość ta jest poczuciem godności człowieka. Po ludzku działamy wtedy gdy nasze czyny są wolne, czyli dobrowolne.
Wolność jako dar Chrześcijańska koncepcja wolności wiąże się w istotny sposób z koncepcją człowieka. Wolność jest bowiem nie tylko istotną wartością dla człowieka ale atrybutem jego natury!!! Jest darem Boga. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz w Rdz 1,27. Jest więc sposobem istnienia człowieka, któremu Bóg przekazał panowanie nad światem. W panowaniu nad światem wyraża się dar wolności. W tym celu człowiek używa właśnie swej wolności. Wolność człowieka jest dana w taki sposób, że posiada on władzę nad swoją wolnością.
Elementarny przykład (przejaw) wolności woli jest stwierdzeniem całkowitej i wyłącznej władzy osoby nad wolą. Oznacza to, że każdym wyborem człowiek może stanowić o sobie. Karol Wojtyła nazywa to „samostanowieniem”. Wolność stanowi zatem możliwość i zdolność wyboru (w osobie i czynie). Jest związana z rozumnością i zdolnością do autorefleksji. Wolność nie jest więc uwolnieniem się od czegoś ale możnością ku czemuś.
Świadomość oznacza rozeznanie tego, co się wybiera. Człowiek nie posiada wolności w sposób nieograniczony, nie jest nieograniczona ale zależna od prawa moralnego, które jest niejako strażnikiem ludzkiej natury i działania w zgodzie z nią.
Veritatis Splendor (problem wolności!)
„Została bowiem powołana ludzka natura aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. W rzeczywistości bowiem przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia”. VS 35
Zawęża dziedzinę ludzkiej wolności także duchowe i biologiczne dziedzictwo i środowisko, w którym żyje. Istnieją silne naciski społeczne a jeszcze bardziej długotrwałe oddziaływania środowiska, które ograniczają do minimum możliwość wyboru. Zdarza się też, ze wybór taki jest niemal jednokierunkowy. Nie jest to jednak absolutny determinizm społeczny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz