Oddział wojskowy

note /search

Wykład - Neutralność wojenna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

, przeprowadzać oddziałów wojskowych, transportów broni czy żywności oraz werbować oddziałów przeznaczonych...

Wykład - Operacje pokojowe ONZ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

do utrzymania pokoju lub przeciwdziałania rozszerzeniu się konfliktu zbrojnego , często przy udziale oddziałów...

Ruch oporu w Europie- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

wzmocniły się organizacyjnie, tworząc w podziemiu oddziały wojskowe i nasiliły sabotaż i dywersję...

Poziomy traumy kulturowej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

lokalnej, demoralizacja oddziału wojskowego, rosnący nepotyzm i korupcja w partii politycznej itp...

Jednolita monarchia feudalna, administracja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

) na czlezarządzał majątkiem króla, ściągał podatki, z-ca króla w sądownictwie i dowodzenie oddziałami wojskowymi...