Oczywistość - strona 4

Filozofia i etyka - wykład

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Tomasz Mróz
 • Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

duszy i ciała oraz istnienie Boga (co w jego czasach było oczywistością). Co jednak istotne, Descartes...

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2793

- uznanie nie oczywistość i konwencjonalność kulturowo zdefiniowanego świata oraz niepowtarzalność sytuacji...

Główne koncepcje filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

, od których wolna jest koherencyjna koncepcja. Ewidentystyczna z kolei powołuje się na oczywistość, jaką budzi...

Komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Magdalena Grabowska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3794

- jego sądy to także oczywistość; jako pierwszy zauważył, że istnieje zależność pomiędzy rozwojem duchowym...

Transcendentalne wartości u Webera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2065

jest refleksja nad podmiotem poznania, tj. świadomością; □ Kryterium prawdy: oczywistość, wyraźność, jasność...

Husser - fiasko filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

zakorzenionym pozornym oczywistościom panującego ideału filozofii. Nadchodzi teraz długi, trwający od Hume'a...