Oczyszczanie ścieków - strona 35

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki...

Odpady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Manusiewicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

ściekowe) Osady ściekowe zanieczyszczone metalami ciężkimi (z oczyszczania ścieków przemysłowych...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

przede wszystkim w zaopatrzeniu w wodę pitną, oczyszczania ścieków, zarządzania odpadami… SAPARD Inne środki z pomocy...

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. hab. inż. Alina Kusińska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2646

i oczyszczać ścieki. WIRUSY-zarazki wewnątrz komórkowe wlotami zakażenia są drogi oddechowe i pokarmowe...

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...

Technologia wody i ściweków

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Nowicki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

. Wymagany efekt oczyszczania ścieków nazywamy stopniem oczyszczania lub sprawnością działania oczyszczalni...

Referat na historię gospodarczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2947

nie oczyszczanych ścieków, emisji gazów i pyłów oraz ilość odpadów stałych rosła w tempie szybszym niż produkcja...