Ochrona ludności - strona 9

Prawo Europesjkie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

) ochrona ludności; g) współpraca administracyjna. Zasada pomocniczości (subsydiarności) i proporcjonalności...

Bezpiczeństwo bydynków

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

poruszające się na wózkach inwalidzkich. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochronę ludności, zgodnie...

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego

Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

W treści notatki są poruszane takie zagadnienia, jak: podmioty prawa międzynarodowego, organy państwa w stosunkach międzynarodowych, terytorium, ludność, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, prawo konfliktów zbrojnych. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA społeczność międzynarodowa: I - ogół państw suw...

Unia Europejska jako wspólnota kulturowa

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1246

, kształcenie zawodowe, młodzież i sport ◦ ochrona ludności ◦ współpraca administracyjna ◦ zasada pomocniczości...

Konwencja praw dziecka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 609

z międzynarodowego prawa humanitarnego do ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, Państwa-Strony...