Ochrona danych osobowych w przedszkolu - strona 3

Korporacje prawa publicznego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3066

administracyjnych. Zakłady te są tworzone na podstawie konkretnych ustaw dotyczących danej jednostki, chociaż...

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

osobiste. Dane osobowe art.1 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.06.1997r. Dane pracownicze...

Problemy ochrony danych osobowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

z dnia 6 września 2001r. Problemy ochrony danych osobowych we współczesnych systemach informatycznych...

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

(finanse, dane osobowe, dane o klientach). Elementy PB 14. Określenie metod ochrony przed wirusami. 15...

Wykład 11 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

jako przekaz uprzywilejowany, czyli objęty tajemnicą służbową prawnej ochronie podlegają dane osobowe (Dz...

Prywatność jako wolność szczególna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

), przepisy prawa prasowego - art. 37 i następne w związku z art. 4 ust. 6, ustawa o ochronie danych osobowych...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

te prawa Przesłanki obligatoryjnej odmowy udostępnienia – informacja dotyczy (2): 4. danych osobowych...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. o ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać...