Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 3

Dostęp do informacji publicznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1435

danych osobowych), ochrona przed nieuczciwą konkurencją (m.in. ochrona tajemnic przedsiębiorcy...

Ochrona danych osobowych - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2114

1.POTRZEBA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, JAKO PRAWA PODMIOTOWEGO KAŻDEJ OSOBY FIZYCZNEJ- Art.. 1. 1...

Dane osobowe

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej...

Kto podlega KS mówi art

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

. Informacja o udostępnieniu tych danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. ...

Dokumentacja osobowa - referat

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Robótka
  • Dokumentacja współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2737

Dokumentacja osobowa Dane osobowe, rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, są każdą...