Ochrona danych osobowych bibliografia - strona 9

Kulturalne podstawy osobowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

, która jest systemem reguł będących uznanym w danym społeczeństwie zbiorem celów działania, sposobów ich realizacji...

Informatyka w administracji- kolokwium 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3) czy ustawę o ochronie danych osobowych...

Kto podlega KS mówi art

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane...

Małe grupy społeczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 770

do wspólnego wniosku, lecz nie na zasadzie ustępstw lecz wspólnego przekonania, iż dane stanowisko...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

zamieszczenia na towarze określonych informacji, 7) obowiązek podania w ofercie określonych danych, 8) obowiązek...

Sektory finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

państwowej i ochrony prawa (NIK, RPO, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro...

Informatyka w administracji- kolokwium 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10)Czy ustawowa ochrona danych osobowych...