Ochrona Zabytków - strona 3

Podatek rolny.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przykładowe zwolnienia podmiotowe...