Finanse samorządu terytorialnego - Zadania władne gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządu terytorialnego - Zadania władne gminy - strona 1 Finanse samorządu terytorialnego - Zadania władne gminy - strona 2 Finanse samorządu terytorialnego - Zadania władne gminy - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6 T.: Finanse samorządu terytorialnego Władze centralne + samorządowe tworzą razem władze publiczne. Cechy łączące: Nieprywatny majątek i nieprywatne fundusze, które są niezbędne do realizacji ich ustrojowych funkcji
Szczególny sposób pozyskiwania dochodów, polegający na tym, że zarówno władze centralne, jak i władze samorządowe sięgają do dochodów innych podmiotów.
Fundamentalne sprawy dla ustroju gmin rozstrzygnęła ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym. Zadania władne gminy: Ład przestrzenny, gospodarka terenowa i ochrona środowiska
Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
Wodociągi oraz zaopatrzenie w wodę, kanalizacją, usuwanie śmieci komunalnych, utylizację odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Lokalny transport zbiorowy
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
Komunalne budownictwo mieszkaniowe
Oświata, w tym przedszkola i szkoły podstawowe
Kultura, w tym biblioteki komunalne i inne placówki upowszechniania kultury
Kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
Targowiska
Itd.
Fundamentalne sprawy dla ustroju powiatów rozstrzygnęła ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Zadania własne powiatu mają charakter ponadgminny: Edukacja publiczna Promocja i ochrona zdrowia Pomoc społeczna Polityka prorodzinna Wspieranie osób niepełnosprawnych Transport zbiorowy i drogi publiczne Kultura i ochrona zabytków Kultura fizyczna i turystyka Geodezja, kartografia i kataster gospodarka nieruchomościami administracja architektoniczno-budowlana gospodarka wodna ochrona środowiska i przyrody rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli ochrona przeciwpożarowa przeciwdziałanie bezrobociu ochrona konsumenta utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej obronność promocja powiatu współpraca z organizacjami pozarządowymi Fundamentalne sprawy dla ustroju województw rozstrzygnęła ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa. Zadania własne województwa mają charakter regionalny: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej


(…)

… dla ustroju gmin rozstrzygnęła ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym.
Zadania władne gminy:
Ład przestrzenny, gospodarka terenowa i ochrona środowiska
Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
Wodociągi oraz zaopatrzenie w wodę, kanalizacją, usuwanie śmieci komunalnych, utylizację odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Lokalny transport…
… dochody gminy
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
dochody z majątki gminy
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
dochody z kar pieniężnych pieniężnych grzywien
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz