Obszar celny - strona 2

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

na polskim obszarze celnym, innaczej mówiac zachodzi wtedy, kiedy dokonujemy oclenia towaru i chcemy...

Konspekt SSE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

Obszar Celny - Wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica...

PINOP 26b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

, obejmującej nieregulowane w WKC kwestie (zasady przywozu i wywozu towarów na obszar celny UE; zasady...

Polityka celna - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

przepisy prawa wspólnotowego zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej zasady...

Test zamknięty z wiedzy o finansach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

na polskim obszarze celnym decyzja o wymiarze należności celnych sankcja za błędne wypełnienie dokumentu SAD...

Substancje i produkty

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest) Ograniczenia: Wprowadzania na polski obszar celny azbestu...