Obszar celny - strona 2

note /search

Procedury celne

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1778

na polskim obszarze celnym, innaczej mówiac zachodzi wtedy, kiedy dokonujemy oclenia towaru i chcemy...

Konspekt SSE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

Obszar Celny - Wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego, traktowana jak zagranica...

PINOP 26b - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

, obejmującej nieregulowane w WKC kwestie (zasady przywozu i wywozu towarów na obszar celny UE; zasady...

Polityka celna - omówienie zagadnienia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1302

przepisy prawa wspólnotowego zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej zasady...

Substancje i produkty

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest) Ograniczenia: Wprowadzania na polski obszar celny azbestu...