Test zamknięty z wiedzy o finansach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test zamknięty z wiedzy o finansach - strona 1 Test zamknięty z wiedzy o finansach - strona 2

Fragment notatki:

OFE jest osobą prawną jest spółką akcyjną
jest jednostką organizacyjną podległa ZUS-owi
Co będzie uwzględnione w budżecie państwa wydatki sądu administracyjnego wydatki szkoły podstawowej
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Co to jest dochód osoby fizycznej
przychody minus koszty ich uzyskania
wynagrodzenie
Przedmiotem podatku jest dochód spółki akcyjnej koszty działania osoby prawnej
posiadanie komputera
przelew bankowy uzyskiwanie emerytury Oddanie mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki następuje na podstawie
decyzji administracyjnej
zarządzenia ministra umowy zawartej z ministrem Skarbu Państwa uchwały RM
wyroku sądowego
Dywidenda przedsiębiorstwa państwowego przekazywana na rzecz Skarbu Państwa jest wypłacana
jako składnik kosztów przedsiębiorstwa
z podatków przedsiębiorstwa z zysku przedsiębiorstwa z funduszu przedsiębiorstwa
z funduszu założycielskiego przedsiębiorstwa
Komunalna jednostka budżetowa
jest finansowana z budżetu państwa może posiadać gospodarstwo pomocnicze nie ma własnych wydatków na koniec roku jej wydatki wygasają jest zakładem budżetowym
Odprawa celna to
podstawowa forma dozoru celnego zgłoszenie celne decyzja dyrektora urzędu celnego dopuszczająca towar do obrotu na polskim obszarze celnym decyzja o wymiarze należności celnych sankcja za błędne wypełnienie dokumentu SAD
Cechy państwowego gospodarstwa pomocniczego
nie ma rachunku bankowego ma własne przychody nie płaci podatków
wpłaca nadwyżkę do budżetu gminy może otrzymać dotacje Podaj termin, do którego RM jest zobowiązana przedstawić Sejmowi projekt ustawy o prowizorium budżetowym: na 3 m-ce przed rozpoczęciem roku budżetowego, czyli do 30 IX roku poprzedzającego rok budżetowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz