Obrazkowe - strona 14

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, odpowiedź na specjalne pytania – wyrażanie uczuć lub reakcji) i obrazkowe (opisywanie treści obrazków...

Podstawy dydaktyki ogólnej- Czesław Kupisiewicz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Lucyna Hurło
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8162

szkoły ogólnej, dydaktyka deweyowska jako podstawa szkoły progresywistycznej. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: dydaktyka współczesna jako podstawa szkoły socjalistycznej, cele kształcenia, plany i programy nauczania, proces nauczanie-uczenie się, cechy nowoczesnego modelu n...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4893

kobiece (Gimbutas) 3) Mówiące obrazy malowidła naskalne jako (pra)pismo obrazkowe? Zapis idei - nie chodzi...

Techniki pamięciowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

?109 16. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ TWARZE, IMIONA I NAZWISKA?113 16.1. Obrazkowy słownik...

Wykłady marketing cd.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 5971

stopniu automatyzacji, poziomie zużycia energii poziom analfabetyzmu np. instrukcje obrazkowe poziom...

Typologia autyzmu - praca, 31 stron

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3682

. W klasach prowadzonych wg TEACCH stosowane są np. obrazkowe plany aktywności, wydziela się wyraźnie obszar...

Psychometria-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychometria
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1575

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...