Obrót giełdowy - strona 4

Rynek papierów wartościowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

wartościowych w Polsce otwarta została w maju 1817 r. w Warszawie . W XIX wieku przedmiotem obrotu giełdowego...

GPW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344

też zgodę na dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego. ZARZĄD GIEŁDY jest organem...

Obrót wierzytelnościami- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marzena Czarnecka
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

. Giełdowy obrót obligacjami: Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu giełdowego bądź w trybie zwykłym, bądź...

Wykład - giełda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

z obrotu giełdowego papierów wartościowych o ile regulamin giełdy nie stanowi inaczej. -zarząd giełdy...

Giełda - rynek giełdowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego Wartość akcji objętych...

Giełdy - Bankowość inwestycyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

mogą zaistnieć w obrocie giełdowym - gdyby nie ta zasada prawdopodobnie nie powstałyby giełdy. Zasada numerus...

Rodzaje spółek akcyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

w Warszawie Szczegółowe zasady obrotu giełdowego Spółki pozagiełdowe - działają w oparciu o KSH, pakiet ustaw...

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym...