Forward, futures, opcje, swap - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forward, futures, opcje, swap - omówienie  - strona 1 Forward, futures, opcje, swap - omówienie  - strona 2 Forward, futures, opcje, swap - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

FORWARD, FUTURES, OPCJA i SWAPY.
FORWARD
FUTURES
Prywatna umowa między 2 stronami
Brak standaryzacji
Zwykle jedna data dostawy
Rozliczenie finansowe na koniec kontraktu
Zwykle dochodzi do dostawy lub końcowego rozliczenia gotówkowego
gwarancją dotrzymania jest tylko zaufanie stron; może być trudność ze znalezieniem partnera; jeśli pojawi się trudność realizacji- rozliczenie tylko finansowe wymaga zgody 2stron. Są przedmiotem obrotu giełdowego
Standaryzowane
Dostawa możliwa w przedziale dat
Rozliczany codziennie
Zazwyczaj pozycja zamykana jest przed terminem realizacji
WYMAGANIA: publiczne wyznaczenie ceny; pośrednikiem jest Izba Rozliczeniowa; gwarancja pokrycia finansowego
Walutowy FUTURES:
-wystawiający zobowiązuje się dostarczyć określoną ilość waluty w określonym terminie wg warunków określonych w kontrakcie- pozycja krótka
-nabywca zobowiązuje się do zapłaty po uzgodnionej z góry cenie- pozycja długa
FRA:
instrumentem bazowym- stopy %. Strony ustalają przyszłą stopę % i określają termin wygaśnięcia i wielkość kapitału. FRA= umowa o rozliczenie różnic odsetkowych; zakładamy niekorzystną zmianę stóp % i zabezpieczamy się. HEDGING- zajęcie pozycji na rynku terminowym (futures) odwrotnej niż na rynku kasowym (forward). Dzięki temu strata na jednej z nich rekompensowana jest zyskami na pozycji odwrotnej.
hedging zakupowy - hedging sprzedażowy
hedging prosty - hedging kombinowany Arbitraż- dokonywanie obrotu tym samym instrumentem na różnych rynkach. Wykorzystanie aktualnych różnic cen czy kursów na ten sam instrument pomiędzy różnymi rynkami. Działanie: różnica cen na rynku kasowym i terminowym odzwierciedla w tendencji stopę %. (F-S)/S= it/360
F- cena na rynku terminowym
S- cena aktualna
i-stopa %
t- dni OPCJE
* walutowa (daje prawo ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży określonej ilości waluty po określonym kursie, z ustalonym terminem realizacji)
* giełdowa (wystandaryzowana, gwarantem wykonania- Izba Rozliczeniowa) * pozagiełdowe (negocjowane indywidualnie, istnieje ryzyko kredytowe wystawcy)
1. opcja jest droga, jest realnym wydatkiem, a skorzystamy z niej tylko w pewnych warunkach 2. może działać jak polisa ubezpieczeniowa, przed niekorzystnym wzrostem/ spadkiem ceny
3. można oszczędzić część kosztów równocześnie wystawiając opcję odwrotną- duże ryzyko ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz