Obligacja zamienna - strona 12

Rodzaje i opis spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów - art. 414 Uchwały dotyczące: emisji obligacji zamiennych...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 8988

kapitału własnego, jak i obcego np. pożyczka podporządkowana, obligacje z warrantem, obligacje zamienne...

Wzrost gospodarczy - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

) lub niepieniężny (np. prawo do zamiany obligacji na akcje emitenta -obligacje zamienne). Ze względu na termin...

Przewodnik po biznes planie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

poprzez pożyczki i krótkoterminowe linie kredytowe. Oferta: Opisz typ (zwykły udział, obligacja zamienna...

Zagadnienia z zakresu przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

obligacji i ewentualnie odsetek. Obligacje zamienne - zamieniane po pewnym czasie na akcje. Posiadają kupon...

System emerytalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

do akcji oraz obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na giełdzie,  depozyty bankowe i bankowe...

Credit-rating

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

emisję obligacji. W efekcie zostanie wybrana emisja akcji lub obligacji zamiennych na akcje, sprzedaż...