Obiektowość - strona 2

Programowanie obiektowe a rzeczywistość

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

obiektowości w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu. Klasa to zbiór obiektów...

Negocjacje - wykłady MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr Renata Żaba-Nieroda
  • Negocjacje
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6370

) Tworzenie obiektowości, zamiana rzeczy subiektywnych na obiektywne. Bez większego sprzeciwu uznajemy...

Bazy danych - notatki z wykładów

  • Bazy danych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 9156

Notatki składają się z 37 stron i zawierają informacje na takie tematy jak: rodzaje danych, baza danych, model danych, własności bazy danych, system zarządzania bazą danych, proces tworzenia baz danych, encja, język zapytań, relacyjne bazy danych, składnia języka SQL, zapytania, klauzula ORDER BY, ...

Bazy danych - Total Quality Management

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
  • Bazy danych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4123

- wykraczają poza RBD z 70 roku, idą w kierunku obiektowości, temporalnych???, itp. Dwa rodzaje SBD: SBD...