Oś pojazdu - strona 2

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

, autobusy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu; 5) kategoria 5...

Infrastruktura transportu II

  • Politechnika Warszawska
  • dr Eugeniusz Kuźmiński
  • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

zobowiązanie dostosowania do roku 2010 nośności tych dróg do przenoszenia obciąŜenia równowaŜnego 115 kN na oś...

Prawoznastwo - Kodeks drogowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/79 00-08-07   USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluj...

Diagnostyka obiektów technicznych - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1855

Diagnostyka obiektów technicznych , to dział nauki o eksploatacji obejmujący problemy rozpoznawania stanu technicznego obiektu bez jego demontażu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się częściowy demontaż, ale nienaruszający istoty działania poszczególnych układów. STAN techniczny obiektu , jest ...

Budownictwo komunikacyjne - rozporządzenie ministra transportu

  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2135

[ p i c ]  Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca...