Norma względnie obowiązująca

note /search

Ius cogens- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone - w przeciwieństwie do norm względnie...

Normy prawne bezwzględne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1750

bezwzględnie obowiązujące (imperatywne), Zjśfh normy względnie obowiązujące (dyspozytywne). j^k-Jsormy...

Struktura normy prawnej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

tak, jak stanowi norma, nawet wbrew własnym interesom. Norma względnie obowiązująca (dyspozytywna) - pozostawia...

Norma prawna - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1554

, nie dopuszcza odmiennego zachowania niż ten, który wskazano w normie. Normy względnie obowiązujące - „ius...