Norma bezwzględnie obowiązująca - strona 8

Wstęp do prawoznawstwa - Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4802

Wstęp do prawoznawstwa Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011 1. Pojęcie prawa w koncepcjach prawno-naturalnych, pozytywistycznych, psychologicznych i w realizmie prawniczym Koncepcja prawno-naturalna jest najstarszą historycznie koncepcją pojmowania prawa. Opiera się na tezie, że prawo natury j...

Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jan Tatar
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2429

się między sobą charakterem i mocą obowiązującą. Są to: a) normy bezwzględnie obowiązujące ( normy imperatywne zawierają...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

się między sobą charakterem i mocą obowiązującą. Są to: a) normy bezwzględnie obowiązujące ( normy imperatywne zawierają...

Prawo rzymskie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1379

, administracyjne, sakralne jako normy bezwzględnie obowiązujące, których każdy podmiot powinien przestrzegać...

Skrypt - etyka i moralność

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2380

- nie ma norm bezwzględnie obowiązujących, każda norma może mieć wyjątek, normy obowiązują względni. W opozycji...