Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych - strona 3

Metoda Biegunowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3255

będzie pomiar tzw.czołówek(miar czołowych ) czyli odległości miedzy zdjętymi punktami . 30. Podział niwelacji...

Niwelacja trygonometryczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1281

: Pomiar metodą niwelacji trygonometrycznej, pomiar kątów zenitalnych w jednej serii, dwukrotny pomiar...

Pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. Do wyznaczenia wysokości instrumentu można zastosować? (pomiar na 1 lub 2 wieże kościelne o znanych współrzędnych...

Badanie łaty do niwelacji precyzyjnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bolesław Targosz
 • Elektroniczne techniki pomiarowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

hydrostatyczną;  Niwelacje barometryczną (fizyczną);  Bezpośredni pomiar różnic wysokości za pomocą przymiarów...

Zamiana miar kątowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2534

celowej 110m, wpływ krzywizny ziemi na pomiar wysokości podczas niwelacji technicznej nie odgrywa istotnej...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

nad punktem o znanej wysokości - NIWELACJA TRYGONOMETRYCZNA – polega na pomiarze kąta pionowego...