Nitryfikacja ścieków

note /search

Azot i fosfor

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

W ściekach biologicznie oczyszczonych: NNH4, NNO3, NNO2-śladowo,Norg-1-3mg/l.Oczyszczanie bez nitryfikacji...

Zadanie z nitryfikacją

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

max azot amonowy = 1 mg N/dm3 max azot azotanowy = 6 mg N/dm3 rozwiązanie: w ściekach dopływających...

Usuwanie azotu-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

wstępnego oczyszczania ścieków, większa część ulega rozkładowi i przechodzi do ścieków procesie amonifikacji...

Reaktory i kinematyka-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

procesy nitryfikacji i denitryfikacji; 3.Faza końcowa - kończą się procesy technologiczne i poziom ścieków...