Nieważność czynności prawnej - strona 6

Rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

) - nie przewidują kary, ale przewidują nieważność czynności prawnej, np. nieważność testamentu, czy nieważność...

Prawo cywilne - Klauzula generalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

pisemnej powoduje nieważność czynności prawnej. Forma pisemna bez rygoru nieważności występuje wszędzie...

WADY OŚWIADCZEŃ WOLI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

). A) powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnej 1) BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY ( Art. 82 ) - osoba...

Metoda wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie stanowi podstawę do uchylenia się od skutków prawnych...

SKŁADNIKI TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

, - przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego wówczas - nieważność czynności prawnej...

Składniki czynności prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

. Jeśli był - powodowało to nieważność czynności prawnej. Warunki: potestatywne (potestativae) - zależne od woli warunkowo...

Egzamin - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. prof. nadzw. Jarosław Rominkiewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2751

i jego wady 3. Treść czynności prawnych 4. Skutki czynności prawnych 5. Nieważność czynności prawnych 6...